دیه کتک

دیه کتک زدن فرزند

سلام دوستان
نظر مراجع رو درباره کتک زدن فرزند و دیه ی آسیب به فرزند میخوام ؟! کسی از عزیزان داره؟

برچسب: