دولتهای سنی

آیا ایران عامل جنگ با عراق بود؟

سلام مطلبی رو مطالعه کردم با این عنوان :

همه چی با انقلاب اسلامی ایران شروع شد ، سال 57 یا 1979 و بعد پیروزی انتخاب اسلامی ، آیت الله خمینی خبر تغییر رژیم رو صادر کرد و تهدیدی بود برای حامیان آمریکا در خاور میانه ایران همچنین اولین دولت شیعه بود که خودشو برترین رهبر مسلمانان میدانست و این همسایه های سنی خودشو تهدید میکرد ! و اولین نفری که واکنش نشون داد عراق بود !

ایا این مطلب ادعای درستی هستش و صحت دارد ؟