دولابی

خدا ما را برای شادی آفریده

انجمن: 

به نام خداوند مهرگستر مهربان

پندهایی از حاج اسماعیل دولابی

امیر المومنین(علیه السلام) فرمود:
در شگفتم از کسی که یأس پیشه می کند در حالی که
استغفار همراه اوست.