دلیل انتظار

چرا باید منتظر باشیم؟ (هدف از ظهور)

اولین سوال که همچنان پیش می آید این است که چرا باید منتظر ظهور باشیم؟؟؟
خب در پاسخ شنیده میشود امام زمان وقتی که ظهور کند دنیا پر از عدل و داد میشود ...
ظلمی به صورت گسترده نخواهد بود ...
اوضاع مسکن و ازدواج و خوراک و پوشاک بهتر میشود... و .... و ... و...
هر چه که میشود برای من و ما بهتر است
یعنی زندگی آسوده میشود برایمان
آیا به راستی هدف و غایت خداوند متعال از آخرین ذخیره اش همین بوده است؟
ایا برای یکسری مسائل مادی باید منتظر موعود باشیم؟؟؟
خداوند که می فرماید (بقیه الله خیر لکم...) آیا از جهت شکم و شهوت و چیز هایی از این قبیل برایمان بهتر است یا مسئله چیز دیگری است ؟؟؟
آیا این مادیات ارزش خون جگر خوردن هزار و صد ساله ی محبوب خدا را دارد ؟
آیا این اهداف ارزش تشنگی نسلها بعد از نسل ها را دارد ؟
و به راستی تشنه ی چه چیزی هستیم ؟؟؟
دولت کریمه؟
مدینه ی فاضله ؟
حیات طیبه؟
در دعای افتتاح که میخوانیم "اللهم انا نرغب الیک بدوله الکریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله"
پس از ویژگی های مصلح آخرین دولتی کریمه شد که به وسیله ی آن اسلام و اهلش عزیز و نفاق و اهلش هم ذلیل میشود
همه ی اینها چه چیزی را افاده میکند که ارزش آن را دارد یک نفر 1100 سال مفرد مذکر غایب باشد و اصحاب اخر الزمان هم انچنان رنج و سختی کشند که پیامبر آنان را برادران خود خطاب کند؟؟؟
_____________
خوش حال میشم کمک کنید و نظرتون رو بیان کنید
[emoji4] [emoji4] [emoji4]