دروزیه

شجره نامه اسماعیلیه

با سلام
بنده برای یک کار تحقیق در مورد اسماعیلیه در انجمن مذهبی مزاحم کارشناسان شدم و سوال به شجره نامه امامان اسماعیلی شد
با توجه به اینکه اسماعیلیه در هر برهه از تاریخ به شاخه های مختلفی تقسیم شده است
و انتقالات زیادی داشته مثلا از مدینه به مصر و سپس شاخه ای از ان به الموت و سپس هند و دوباره ایران 
بنده در تحقیقی که از منابع مختلف انجام دادم نتیجه این شد که نه تنها بسیاری از امامان اسماعیلی ابهام وجود دارد بلکه در مورد خود نصب فاطمیون مصر به امام جعفر بن محمد علیه السلام نیز
شبهه وجود دارد 
و حتی در مودر کریم خان که وی را از نسل امام جعفر صادق می دانند
 خواستم بدانم این نتیجه درست است؟
ممون