دختران و تماشای صحنه های عاشقانه

دختران و تماشای صحنه های عاشقانه (بررسی حکم شرعی)

سلام

دختران هنگامی که صحنه خاصی درفیلمها مثل بوسه و لب یا روابط عاشقانه (منظور فیلم پورن یا ...نیست اصلا) ببینند و براشون لذت بخش باشه و همزمان مایعی خارج بشه که مقدارش زیاده و باعث خیس شدن لباس زیر بشه ، چه حکمی داره؟؟