دانلود کتاب مفاسد آخرالزمان

دانلود مفاسد آخرالزمان

[="darkgreen"]مفاسد آخرالزمان

مفاسدی که در آستانه انقلاب حضرت مهدی (ع) فراگیر می‌شود، بسیار است امام صادق (ع) در روایتی، نوع مفاسدی که در آخر الزمان رایج می‌شود و بعضی از آنها جنبه اجتماعی و سیاسی، و بعضی جنبه اخلاقی دارد را پیش‌بینی کرده است حضرت می‌فرماید:
1. آنگاه که دیدی حق مرده و اهل حق از میان رفتند
2. ستم همه جا را فراگرفته است
3. قرآن فرسوده شده، و بدعت‌هایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن آمده است
4. دین بی‌محتوا شده، همانند ظرفی که آن را واژگون می‌سازند...[/]