خوف ريبه

آیا نگاه کردن به صورت زنان آرایش کرده بدون شهوت هم حرام است؟

با سلام
آیا نگاه کردن به صورت زنان آرایش کرده بدون شهوت هم حرام است؟
اگر نگاه به صورت غیر مستقیم باشد چه طور؟ مثلا بوسیله ی عکس یا در تلویزیون.
همچنین اگر آرایش بسیار جزئی باشد و جلب توجه نکند چطور؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای