خمس و پس انداز برای خرید خانه

پرداخت خمس و خریدن خانه

انجمن: 

 

سلام

به امید خانه دار شدن از حقوقم چند وام گرفتم اما پولم کم است وقادر به خرید خانه نیستم آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟

اگر خمسش را حساب کنم نزدیک 15 میلیون باید خمس دهم

اگر از ارث پدر به من خانه ای برسد آنوقت تکلیف خمس پول چه میشود ؟

مقلد حضرت آقا هستم

باتشکر