خلفای دوازده گانه

كليپ اهل تسنن و دوازده جانشين پيامبر صلی الله عليه و آله

اثبات جانشینی پیغمبر اکرم :sallallah: از کتب اهل سنت

[FLV]http://www.askdin.com/attachments/3006473348d1432558271-fa-ahlebeit-clip-ethna-ashar-ahl-sunnat.flv[/FLV]