خلع

برون فکنی روحی

سلام
آیا خداوند ستارالعیوب نیست؟آیا خدا برای انسان در خانه اش حریم شخصی قاعل نشده است؟
پس چرا شخصی که به برونفکنی روحی دست پیدا کرده(به هر طریقی) میتونه به خانه ی بقیه ی افراد سرک بکشه در حالیکه این افراد راضی نیستند؟ آیا قانونی وجود داره که بتونه باعث پیشگیری این موضوع بشه؟اگر افراد اون خونه در حال انجام گناهی در خلوت خود باشند و فردی که در حال برونفکنیه اونهارو ببینه آیا ستارالعیوب بودن خداوند زیر سوال میرود؟

از برونفکنی در روایات اسلامی باعنوان ((قیامت صغرای انفسی)) تعبیر شده است

برونفکنی یک قدرت روحی است که جزو علوم غریبه محسوب میشه و در آن فرد سالک میتونه خلع روح کنه و با روح خودش به گشت و گذار بپردازه و از این جهت قدرت فوق العاده جذابی محسوب میشه که هم برخی از علمای ما و هم مرتاضان هندی و حتی بعضی از افراد عادی این توانایی رو دارند