خطرناک

آیا علم الیقین خطرناک است؟

به نام خدا ایا این درست است که علم الیقین بسیار خطرناک است ؟ یعنی اگر کسی با عمل ضعیف ان را داشته باشد حتما برایش دردسر ساز خواهد شد ؟ یعنی میتوان گفت که این که ما علم الیقین نداریم خوب است چون کار را برای ما بسیار سخت میکند ؟ اگر علم الیقین داشتیم و عمل نمیکردیم حتما از جهنمیان میشدیم ولی حالا که نداریم احتمال رفتنمان به بهشت بیشتر است ؟