خضر(ع)

تشریع و تکوین در ملاقات حضرت موسی و خضر(ع)

با سلام و تشکر 

ایا حضرت موسی (ع) در هنگام مواجه با حضرت خضر (ع) دارای پیامبری بود ؟ چون به ماموریت تشریعی حضرت موسی (ع) و ماموریت تکوینی حضرت خضر (ع) اشاره میشه این ها رو چه طور ارزیابی میکنید؟