خرید سکه

احتکار از منظر اسلام

باسلام

احتکار از منظر اسلام چگونه گناهیست و شامل چه کارهائی میشود ایا خرید زمین خانه وسیله نقلیه وسائل خانه سکه طلا به قصد گران شدن احتکار است یا خیر ؟