خدایا

خدایا... در لحظه های دور از تو گم شده ام... ♥ミ♥ミ♥ تصویری

به نام خدا

[HL]نماز که می خوانی خوب به صدای خودت گوش بده و دقت کن.
کم کم می بینی که تو نیستی که عبارات نماز را می خوانی و یک نَفَس لطیف همراه نَفَس توست و یک موجود شریف و مظلوم است که در درون تو دارد نماز رامی خواند.[/HL]

حاج اسماعیل دولابی
برگرفته از کتاب شهید محبت

๑۩۞۩๑مدح و ثنای باری تعالی جلت عظمته در قالب شعر و نثر ادبی ๑۩۞۩๑

ای جمله بی کسان عالم را کس

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]یک جو کرمت تمام عالم را بس[/]

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]من بی کسم و تو بی کسان را یاری[/]

[=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]الله به فریاد من بی کس رس[/]