خدام

.:♥:. آرزو می کنم یک روزی هم کفش آقا را بگیرم .:♥:. صوتی

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

آرزو می کنم یک روزی هم کفش آقا را بگیرم

صوتی زیبای درد دل خدام کفشداری امام رضا علیه السلام