خداشناسی

الله چه منطق و زبانی طلب می کند؟

انجمن: 

سلام.
حدود یک سال پیش فکر کنم سعی کردم توی این تاپیک http://www.askdin.com/showthread.php?t=62021 در این باره حرف بنزیم که واقعا الله، چی می خواد از ما وقتی می گه ما به او و دین و پیامبرانش ایمان بیاریم؟؟ منطق الله چی هست؟؟ زبانش چی هست؟ با چه منطقی و حسابی ما باید به الله، به خدایی الله، به اسلام الله به پیامبران الله، به کتاب الله باور اعتقاد داشته باشیم؟
متاسفانه، فرصت نشد من در اون تاپیک شرکت کنم. فقط یک پست فرستادم که اونم به خاطر احتمالا عدم حضورم بی جواب ماند.

ساده ترین راه اثبات خدا به یک کافر

سلام به مومنین و روزه داران.
میدونم این وقت روز گرسنه اید و حوصله هیچی ندارید.

ساده ترین راه اثبات خدا به یک کافر چیست؟

نتیجه نگرفتن از توسل به اولیای الهی

ظاهراخدابرای اولیا ومعصومین که واسطه های کرامات الهی هستندوبندگان ارزشی قائل نیست گاه می شودیک معصوم یایک عارف الهی واسطه خیراست اماچراخدابه خاطراین بنده فیض ورحمت خودرادریغ می کندیامگرخیروصلاح معصوم جداازصلاح خدااست

گناه کبیره و عذاب دائمی در جهنم

اعتقادی:وقتی بنده ای توفیق گناه صغیره پیدا نکردگناه کبیره می کندچراخدااهل معامله نیست یک گناه صغیره یک آتش مختصردرجهنم. بهترازعذاب کبیر نیست

شکر نعمات الهی و نزول عذاب

چرادرمواردی شکرنعمات الهی باعث نزول عذاب می شود؟

اختیار و داشتن امکان تغییر سرنوشت

باتوجه به اینکه درسرنوشت انسان به دست خوداوست چراخدابه حال دل بنده توجه نمی کندوبه اوبی احترامی می کندشایدبنده بخواهدصلاح خودرابه صلاح خداترجیح دهدآیاباوجوداختیاری که داردنمی تواند؟

چرا خدا مانند پادشاهان برتخت عرش استیلا یافت ؟

انجمن: 

باتوجه به"لیس کمثله شی"چراخدامانندپادشاهان برتخت عرش استیلایافت