خانه کعبه

کعبه یک سنگ نشان است ....

انجمن: 

اینکه گفته شده "کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود" منظور چیست؟ چه راهی گم نشود و اصولا گم نکردن این راه چطور از طریق حج میسر میشود؟

برچسب: 

وضعيت تاريخي كعبه و وجود بت در آن

با سلام و عرض ادب خدمت اساتيد بزرگوار

طبق نقل‌هاي روايي و تاريخي، ظاهراً عمرو بن لحي نخستين كسي بود كه «بت» وارد سرزمين حجاز نمود و حوالي كعبه نصب كرد و پس از فتح مكه، بت‌هاي موجود در كعبه، توسط رسول اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) از بين رفت. حال سؤال بنده اين است كه:

از چه زمان بت‌ها وارد (داخل) كعبه شد و زعامت كعبه در آن زمان بر عهده چه كسي بود؟ پيش از زعامت جناب عبدالمطلب(ع) يا پس از آن؟ در صورتي كه پيش از زعامت جناب عبدالمطلب(ع) بود، آيا ايشان كعبه را از وجود بت‌ها تخليه نمود؟

در زمان ولادت مولود كعبه(ع) آيا در كعبه بتي وجود داشت؟ (واضح است كه وجود يا عدم وجود بت در كعبه در زمان ولادت اميرالمؤمنين(ع) به لحاظ اعتقادي اهميتي براي سائل ندارد، بلكه سؤال اينجانب صرفاً از باب اطلاع از وضعيت تاريخي كعبه در آن زمان مبارك است)

طبق منابع تاريخي و روايي، ظاهراً در آغاز رسالت در كعبه بت وجود داشت، در اين صورت به لحاظ تاريخي، از چه زماني قبله تغيير نمود و در چه زماني، از بيت المقدس به كعبه باز گشت و ارتباط وجود بت‌هاي داخل كعبه با تغيير قبله چگونه بود؟

لطفاً به مباحث اعتقادي در اين باره و ارتباط وجود بت در كعبه و ولادت اميرالمؤمنين(ع) ورود نفرماييد تا از بحث تاريخي كه مقصود است، فاصله گرفته نشود.

کی اول خانه کعبه را ساخت و بر آن پرده آویخت؟

چه کسی اول خانه کعبه را درست کرد؟ کی پرده بر خانه انداخت ؟:Gig: