خاطرات مکه و مدینه

صوتی وتصویری مکه و مدینه و ثبت خاطرات و بیان احساسات

[="DarkGreen"][="Magenta"]سلام بر اهل سلام[/]
[="Blue"]ابراز محبت دوستان اسک دین[/]
در این تاپیک آنچه در طول سفر مکه ومدینه بر دل نشست در قالب صوت و تصویر به حضور شما گرامیان تقدیم می گردد.
این خبر در همین راستاست (اینجا)[/]