حکم شرعی رأی سفید

حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟

سلام علیکم
 حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟
 سللام این پیام را برای بارگذاری در کانال می خوام اگه امکان داره نظر تمام مراجع را بفرمایید