حکم انتشار کتاب رایگان

استفاده از PDF کتاب به صورت رایگان

با سلام گاهی اوقات بعضی از سایت ها اقدام به انتشار بعضی کتاب ها به صورت رایگان می کنند که وقتی از صاحب اثر جویا می شویم، می گوید رضایت ندارد استفاده شود. در این صورت استفاده از این کتب به صورت رایگان از طریق این منتشر کننده توسط شخص ثالث چه حکمی دارد؟ یکی از روحانیون می گفتند که در این موارد برای شخص مصرف کننده این کتاب ایرادی نداره و گناهش پای منتشر کننده است؟!   مرجع: آیت الله امام خامنه ای