حقوق ورزشیییی

ورزش كردن بانوان!

انجمن: 

سلام وقت بخیر

من میخام بدونم که چرا ورزش کردن برای زنها مشکل داره ؟ آیا انجام تمارین نرمشی گروهی در پارک هم مشکل دارد ؟