حضرت ولي عصر (عج)

۩ ۞ ۩ مسجد مقدس محدثين۩ ۞ ۩


در ميان مکان های مقدس منصوب به حضرت ولي عصر (عج)،‎ ‎مسجد ‎محدثين،‎ ‎تنها مسجدي است ‏که بر اساس فرمان مستقيم ايشان ساخته و نام گذاري شده است. اين‏‎ ‎مسجد‎ ‎در محدوده مرکزي شهر ‏بابل، واقع و در سال1136 هجري قمري‏‏ بنا شده است. ‎

در اين ‎مسجد‎ قبر دو دانشمند برجسته، ‏علامه ملا نصيرا‏ ‎و‎ ‎آيت الله شيخ کبير‎ وجود دارد. از اين رو، در ميان مردم به‏‎ ‎مسجد‎ ‎مقبره و‎ ‎مسجد‎ ‎شيخ کبير معروف است. ‏

شب هاي ‏چهارشنبه،‎ ‎مسجد‎ ‎‎محدثين‎ ‎ميعادگاه عاشقاني است که از دور و نزديک مي آيند تا در‏‎ ‎‎‎خانه امام زمانشان، عشق را زمزمه کنند. ‎