حضرت فاطمه (ع)

نماز ابوبکر بر حضرت زهرا (علیها السلام)!

انجمن: 
سلام علیکم اخیرا در واکنش مولوی های اهل سنت به شهادت حضرت زهرا (ع) در کلیپ هایی که منتشر شده آمده که:  در نماز بر بدن حضرت زهرا (علیها السلام) امام علی (علیه السلام) ابوبکر را مقدم نمود و او بر بدن حضرت نماز خواند. آیا این نقل قول اعتباری دارد یا خیر؟ متشکرم.