حج زن و اجازه شوهر

آیا زن مطلقه برای انجام حج نیاز به اجازه شوهر دارد؟

انجمن: 

سلام

در چه صورتی زنی که طلاق گرفته برای رفتن به حج باید از شوهر اجازه بگیرد؟