حجاب در صدر اسلام

روایت یابی از مصادر اهل سنت درباره حجاب

انجمن: 

با سلام

یک روایت از کتب حدیثی معتبر اهل سنت که حد جایز حجاب رو وجه و کفین بیان کند وجود دارد؟
اصلا پوشیه زدن از کدام روایت اهل سنت برخاسته که آن ها با این شداد و غلاظ پیگیر آن هستند؟

با تشکر
@};-@};-@};-