حجاب ، پوشش ، عورت ، زمین ، ابراهیم

حدیث درباره پوشش حضرت ابراهیم علیه السلام

انجمن: 

سلام علیکم

یکی از گرامیان در کتابی مطالبی از تورات و کتب روایی شیعی آورده و مدعی است که لباس و پوشش حداقلی در عصر پیش از اسلام در زمان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مرسوم بوده و دلیلش هم تحلیل و برداشت خود اوست ، که در یک تصور کلی میفرماید مردم فقر و گرسنه بودند ، لذا احکامی مثل کفاره روزه اطعام ۶۰ نفر است رو برای همین وضع کردند و نهایتا
چنین نتیجه میگیرد که بواسطه فقر ، آنها لباس نمیتوانستند تهیه کنند و پوشش حداقلی بود .

صرف نظر از صحت این تحلیل روایتی نقل کرده و ترجمه کرده اند رو بررسی و توضیحی بفرمایید که سند چگونه است