حاجب و ارث

منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟

انجمن: 

 

سلام بر شما روزتون بخیر

منظور از حاجب در ارث مادر کیست؟
چه افرادی در ارث حاجب محسوب می شوند و اثر آنها در ارث چیست؟ رهبر

برچسب: 
موضوعات مشابه: