جنیان و طلسم کنندگان

جنیان و طلسم کنندگان

به نام خــــــــــــدا
سلام

راه مقابله با طلسم کنندگان چیست ؟؟؟
ایا دین اسلام و دین ها در مقابل طلسم کنندگان
بی دفاع هستند.