جمع بنی تفسیر و علوم قرآن

اجرای علنی مجازات از نظر قرآن

انجمن: 

آیا مطابق متن و تفاسیر قرآن کریم اجرای مجازات باید در ملأ عام صورت گیرد؟ اگر اینگونه است در چه نوع مجازات هایی و مطابق با کدام آیات؟ و اگر نه، دلایل قرآنی آن را ذکر کنید؛ مثلا آیه 2 سوره نور چگونه تفسیر می شود؟

قرآن رهاورد وحی است یا حاصل رؤیا ؟

انجمن: 

با سلام خدمت کارشناسان و کابران عزیز اسک دین

پرسشهایی از این دست همه به یک سوال اساسی و کهن بر می گردد که «وحی چیست؟» و آنچه امروز به نام قرآن در بین ما حضور تاثیرگذار دارد از چه طریقی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) رسیده است؟

سؤال در مورد بلند کردن صدا در نزد پیامبر

سلام. در آیات 2 تا 4 سوره حجرات، از بالاتر بردن صدا از صدای پیامبر نهی می شود.

اینجا سه مسئله نقل می شود، که بنده می پرسم با توجه به اینکه نوع صدا در نزد پیامبر، مسئلۀ کوچکی است، اساس و فلسفۀ این سه مسئله چیست:

1.کسانی که صدایشان را بالا ببرند دچار حبط عمل می شوند

2.کسانی که صدایشان را بالا نبرند پاداش عظیمی دریافت می کنند

3.کسانی که صدایشان را از پشت حجره ها بالا می برند، اکثرشان عقل ندارند

متشکرم