جرم همسر لوط

جرم همسر حضرت لوط چه بود؟

انجمن: 

بنام خدا...با سلام....همسر حضرت لوط چه فردی بود و جرمش چه بود که قران هر جا از داستان قوم لوط سخن می گوید بلافاصله می گوید همه را نجات دادیم جز همان پیر زن همسر لوط که مقدر شد از هلاک شدگان باشد....ایا عمل بی شرمانه لواط به رابطه دو مرد با هم نمی گویند.... ممنون میشم توضیح مختصر مفیدی از همسر حضرت لوط طبق سوالاتم بدید

شان نزول ایه 10 سوره تحریم

انجمن: 

سلام 1-شان نزول ایه 10 سوره تحریم برای چه کسانی بوده؟ مستدل توضیح بدین لطفا . 2-زنان حضرت نوح و لوط چکار کرده بودند که خداوند در این ایه از اونا اسم برده ؟ تشکر:Gol: