ثواب سوره توحید

خواندن سوره حمد برابر با ثواب تلاوت دو سوم قرآن

انجمن: 

سلام اگر قرار است كه با خواندن يك سوره(سوره حمد) از ثواب تلاوت دو سوم قرآن بهره مند شويم و يا با سه بار خواندنِ سوره اي ديگر(سوره توحيد)، ثواب ختم قرآن براي ما منظور گردد، چه لزومي دارد كه زحمت خواندن دو سوم از قرآن و يا تمام قرآن را به خود بدهيم؟