تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

تکبیر نماز و تکان خوردن دست

سلام

وقتی الله اکبر ابتدا شروع نماز میگیم اگر در همون حالت گفتن دستامونو پایین بیاریم از مقابل گوش درست است یا خیر !؟ یا مثلا موقعی که داریم به رکوع میریم هنوز کامل خم نشدیم و بدن سکون پیدا نکرده ،ذکر رکوع بگیم درسته یا مثلا موقع سمع الله لمن حمده الله اکبرشو ،در حال رفتن به سمت پایین و سجده بگیم درسته یا خیر ؟! و همینطور موقعی ک از سجده پامیشیم و الله اکبر میگیم توی همون حالت بلند شدن از سجده ک کمی مونده تا نشستن کامل بگیم اشکال داره یا وقتی کامل نشستیم و بعد مکث باید بگیم ؟!

من گاهی دقت میکنیم و حواسمون هست و سکون کامل میکنم و میگم ولی گاهی حواسم نیس و میگم و بعد شک میکنم ک در حال سکون گفتم یا ن توی نیمه ک داشتم میرفتم ب سجده،،، الله اکبر بعد از رکوع گفتم ،،

حالا اگر کلا اشکال داره اگر سهوا گاهی در حال حرکت بگیم نماز باطل یا خیر ؟

تکان خوردن بدن در حال قرائت اذکار نماز

اگر در حین قرائت اذکار نماز چندین بار بعلت برخورد دیگران بدنم دچار حرکت شد نماز صحیح است؟