تولد عیسی

شباهت تولد حضرت عیسی(ع) و میترا

انجمن: 

بعضی ها به  شباهت داستان تولد حضرت عیسی و میترا میگن وجود حضرت عیسی دروغه و ساخته عنوان سه موبد زروانیست.

زروانیان که پیرو شقه ی میتراییسم و آناهیتایی بودند تشابه زیادی بین قصه ی تولد میترا و مسیح دیدند. به این المان ها توجه کنید
فرزند خدا
زاییده شده از مادری باکره
به آسمان رفتن
روزی فرود خواهد آمد و ...

لطفا به این شبهه پاسخ دهید.

برچسب: