توحید

نظر شخصی در مسائل دینی (درست یا غلط)

انجمن: 

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان

و عرض سلام خدمت کارشناس گرامی


[/HR]
بحث اول
در بسیاری از بحث ها ( اصول و ضروریات دینی) عده ای پیرامون شرع ، فقه و ... نظراتی را بیان میکنند که خلاف مواضین دین است.
و وقتی گفته می شود سخن شما غلط است.
شروع میکنند به گفتن عبارتهای از قبیل نظر شخصی بنده این است ، عرف این را میگوید ، اکثریت این را قبول دارند و....
وقتی هم که گفته می شود دین این سخن را قبول ندارد ، عده ای هم در طرفداری از آن افراد میگویند ایشون نظر خودشون را دادند و ....

سوال:

از انجا که انجام احکام واجب است و باید عینیا انجام گیرد.
آیا در مسائل شرعی و فقهی و ... ( ضروریات دینی ) نظر شخصی جایگاهی دارد؟

یا آیا اکثریت مخالف یک حکم باعث می شود آن حکم فاقد ارزش شود؟


[/HR]
بحث دوم:
عده ای از سخنرانان معروف پیشنهاداتی میدهند که بدعت محسوب می شود.
همانند پیشنهاد ساخت رمی جمرات در مشهد.
وقتی هم که به ان عده گفته می شود این بدعت است. در سخنرانی های بعدی خودشان میگویند عده ای بخاطر یک پیشنهاد میخواهند ما را تخریب کنند و به نوعی از آب گل آلود ماهی بگیرند.
و واژه های دیگری را برای فرار از بار مسئولیتی سخن خویش بیان میکنند.

سوال:
از نظر شرعی افرادی که آگاهانه بدعت گذاری میکنند چه کسانی هستند؟؟؟؟؟
و اینکه پافشاری بر نظرات شخصی و بدعت گونه چه حکمی دارد ، هم خود فلسفه بدعت و هم شخص بدعت گذار؟
و اینکه آیا بعد از فهمیدن اشتباه باید بیایند و سخن خویش را پس بگیرند یا خیر؟
[/]

نقش خدا در سلامت اخلاقی جامعه

سلام.

متن زیر از کتاب «مبانی خداشناسی» آیت الله ری شهری در مورد نقش خداشناسی در جامعه است:

روایتی از امام رضا: (منبع: میزان الحکمه جلد 6 صفحه 154)
اعتقاد به خدا و پیامبر و پیامهای او فلسفه های بسیاری دارد. از جمله آنها اینکه اگر کسی اعتقاد به خدا نداشته باشد از نافرمانیهای او اجتناب نمیکند و از ارتکاب گناهان و کارهای ناشایسته بزرگ خودداری نمیکند. در هیچ فساد و ظلمی که دلخواه اوست هیچکس را مراقب خود نمی بیند.
امام رضا علیه السلام در این سخن ابتدا به این حقیقت اشاره می کنند که نقش خداشناسی در زندگی انسان بسیار است. سپس در تبیین بخشی از علل اعتقاد به خدا ، ابتدا نقش خداشناسی در سالم سازی جامعه بشر مطرح می کنند که عقیده ی خدا مانع از فساد و ظلم است. و اگر این اعتقاد از جامعه سلب شود ، هیچ چیز دیگری نمی تواند جلوی هوسرانی های انسان و فسادها و ستم های ناشی از آنرا بگیرد.

اما ریچارد داوکینز در پاسخ به این مسئله در کتاب خود می گوید:

طرح پرسش با اين بيان بسيار ناکسانه می نمايد. هنگامی که يک فرد اين پرسش را با من مطرح می کند (که مکرر رخ می دهد)، فوراً وسوسه می شوم او را چنين به چالش بگيرم: "آيا واقعاً می گوييد که فقط برای کسب رضايت و پاداش خدا، يا اجتناب از نارضايتی و عذاب او می کوشيد خوب باشيد؟ اين اخلاقيات نيست، اين تملق گويی است؛ به يک جور پاچه خواری جلوی دوربين امنيتی عظيمی می ماند که از آسمان شما را زير نظر دارد، يا ضبط صوت استراق سمعی که درون کله تان کار گذاشته شده، و کوچک ترين حرکات و انديشه هايتان را ثبت می کند. به قول انشتين "اگر نيکی کردن ما فقط از ترس عقوبت و به اميد پاداش باشد ، پس به غايت زبون هستيم". مايکل شرمر هم در کتاب علم خير و شر اين نکته را فصل ختام بحث می خواند. چرا که به نظر او اگر بگوييد که در غياب خدا "مرتکب دزدی، تجاوز و قتل" می شويد، نشان داده ايد که شخصی غيراخلاقی هستيد "و اولی تر است که به شدت از شما احتراز کنيم." از سوی ديگر، اگر بپذيريد که حتی در صورت عدم وجود نظارت الاهی همچنان آدم خوبی می مانيد، قطعاً زيرآب اين ادعا را زده ايد که برای خوب بودن، وجود خدا لازم است.

لطفا اشکالات صحبت ریچارد داوکینز را برایم مشخص کنید تا در مورد حدیث امام رضا (علیه السلام) شبهه ای برایم باقی نماند.
ممنونم.

نقدی بر برهان علیت ، و نقدی بر این نقد

سلام. متن زیر یک نقد به برهان علت و معلول است همانطور که مشاهده می کنید خیلی ساده و روان به این برهان انتقاد کرده ، از مسئول پاسخگویی به سوالات عقایده خواهشمندم به صورت ساده و روان ، اشکالات این نقد را مشخص کند.

برهانی که خود را نقض میکند
برهان علت و معلول اول از این فرض میکند که هر چیزی معلول چیز دیگری است ولی آنگاه با بیان اینکه خداوند همان علت اول است خود را نقض میکند. هم می گوید که معلولی بدون علت وجود ندارد و هم مدعی است که یک علت بدون معلول (یعنی خدا) در کار است. برهان یاد شده این پرسش را بر می انگیزد (و علت خدا چیست)؟
چه بسا در مقام اعتراض گفته شود منظور این نیست که هر چیزی علتی دارد ، منظور این است که هر چیزی به استثنای خداوند دارای علتی است ، ولی این حرف وضع را بهتر نمی کند ، اگر بناست سلسله ی علتها و معلولها در جایی به فرجام رسد ، چرا باید در خدا متوقف شود؟ مگر خلاف ممکنات است که این سلسله در جایی قبلتر، با پیدایش خود جهان پایان رسد؟

نمیتوان آن را برهان نامید
برهان علت اول فرض را بر این می گذارد که ممکن نیست سلسله ی علتها و معلول ها از ناحیه ی علت به صورت آنچه اصطلاحا تسلسل نامیده می شود تا بی نهایت امتداد پیدا کند. برهان علت و معلول قبول می کند که علت اولی وجود داشته و همه چیزهای دیگر را به وجود آورده.
اگر همین را برای آینده استفاده می کردیم فرض میکردیم که معلولی واپسین وجود دارد که علت هیچ چیزی بعد از خودش نیست. ولی با این که تصورش حقیقتا دشوار است ، به نظر معقول می رسد که امتداد سلسله علتها و معلولها را تا بی نهایت بدانیم.
درست به همین وجه که بزرگترین عدد وجود ندارد زیرا به عدد قبلی می توانیم یک واحد بیفزاییم.

اشتباه در ترجمه و تفسیر آیه: «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا»

با سلام و احترام

لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا

اگر در اسمان و زمین خدایانی جز الله باشد محققا ان دو فاسد خواهند شد.

در این آیه، ادبا میگویند الا به معنای ادات استثناء نیست بلکه صفت به معنای غیر است.

یعنی به این معناست : اگر در آسمانها و زمین خدایانی که غیر الله هستند باشد ان دو فاسد میشوند.

چرا الا را به معنای غیر میگیرند ؟

چون اگر الا صفت نباشد معنا اشتباه میشود و ایه مفهوم اشتباهی خواهد داشت نعوذ بالله
معنای اشتباه :
آیه میفرماید اگر خدایانی جز الله باشد فساد میشود
پس مفهومش این است که :
اگر خدایانی با الله باشد فساد ایجاد نمیشود

و این ندای شرک است نه توحید.

پس علمای ادبیات و به تبع آنها علمای اسلام نتیجه گرفتند الا صفت است.

اما رفع اشتباه علما :

همانطور که میدانید جمله استثنا شامل دو جمله مثبت و منفی است.
و در مفهوم مخالف، ادات نفی بر سر جمله شرط ( شامل دو جمله) می آید. و جمله مثبت را منفی و منفی را مثبت میکند.

اکنون روش صحیح مفهوم مخالف

لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا

( تفکیک : لو کان فیهما آلهه و لم یکن فیهما الله لفسدتا )

مفهوم مخالف :

لو لم یکن فیهما آلهه و کان الله فیهما لم یفسدا

و این عین توحید است.

ترجمه :
اگر در انها خدایانی باشد و الله نباشد فاسد میشوند.
مفهوم مخالف :
اگر در انها خدایانی نباشد و الله باشد فاسد نمیشوند.

پس مشکلی ایجاد نمیشود تا نیاز باشد الا را به معنای غیر و وصفیه بگیریم.

معرفی منابع مرجع با موضوع توحید

انجمن: 

[="Tahoma"][="#4169e1"]باسلام
لطفا فهرستی کامل از منابع مهم و مرجع با موضوع توحید معرفی بفرمایید
باتشکر
[/][/]

توحید صمدی قرآنی

انجمن: 

با سلام خدمت کارشناس محترم پاسخگو و دیگر کاربران :Gol:
لطفا تا حد امکان " توحید صمدی قرآنی " را تبیین و تشریح بفرمایید.
تشکر از شما
یا حسن بن علی علیه السلام:hamdel:

ایمان و حد و حدود لازم آن برای انسان در ایات و روایات

انجمن: 


به نظر شما بنابر آیات و روایات حقیقت ایمان چیست ؟ و حد و حدود لازم آن برای انسان کدام است؟


آیا در سیرت رسول الله، شعار توحید اجباری بوده است؟

سلام. حدیثی در منابع اهل سنت هست که از حضرت رسول نقل می کند: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الّا الله فمن قال فقد عصم منی ماله و نفسه»(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اوّل: آیا مشابه این روایت در اسناد شیعی هم هست؟

دوم: آیا این آیه به این معناست که حضرت محمّدصلّ الله علیه و آله، مأمور بوده اند که مردم را به زور شعار توحید وادارند؟

سوم: آیا این روایت به معنای آن است که اگر کسی لا اله الّا الله نگفت، حضرت حق دارند که مال و جان او را بگیرند؟

@@ مهم ترین مطلب در دین اسلام چیست؟ و چرا این قدر مهم است؟ (بخوانید و نظر دهید)

انجمن: 

به نام خالق هستی

دوستان گرامی، آیا تا الان به این مطلب توجه کرده اید که اصلی ترین مطلب در دین اسلام چیست؟ و محور و مرکزیت با چه چیزی است؟ :Gig:
بزرگواران، در یک دسته بندی کلی مطالب دینی در سه چیز خلاصه می شود:

1_ عقائد مثل توحید،عدل،نبوت،امامت،معاد

2_ اخلاق که این مورد به اخلاق و صفات خوب(مانند تواضع،خوش اخلاقی و ...) و اخلاق و صفات بد(مانند تکبر،حسد و ...) تقسیم می شود.

3_ احکام مانند نماز و روزه و حج و زکات و ...

سئوال دوم این است که چرا مهم ترین مطلب در دین این قدر، مهم شده است؟
:Moteajeb!:


منتظرات نظرات شما هستم.
:nevisandeh:

آیا قرآن برای هدایت کافی نیست؟

سلام

سوال: آیا قرآن برای هدایت بشر کافیست یا خیر؟ چرا همه مذاهب بر این باورند که حتما باید در کنار قرآن از منابع دیگری تحت عنوان حدیث استفاده کرد؟
خداوند برای حفظ قرآن تضمین داده است اما برای حفظ حدیث هیچ تضمینی از جانب خداوند وجود ندارد . آیا این احادیث نیستند که باعث گمراه شدن اکثریت انسان ها شده اند؟

اینها صرفا سوالاتی هستند که برای بنده بوجود آمده است امیدوارم در اینجا بتوان جواب سوالا خود را پیدا کنم.