تناسخ و معاد جسمانی

تجربه مرگ و تناسخ

سلام.وقت به خیر
ممنون از پاسخ دهی یه سوالات و شبهات
خدا خیرتون بده

فرد با تجربه نزدیک به مرگ دید که به او گفته شد ابن نوزاد قبلا زندگی خوبی نداشته به زودی فرزند تو می شود از او به خوبی مراقبت کن،که این موضوع با تناسخ در تضاد است،چرا؟

مشکل "تناسخ" در معاد "جسمانی"

انجمن: 

وقتی ما معاد را به صورت جسمانی تصور می کنیم
در حقیقت تناسخ مردود را به نحو دیگری پذیرفته ایم ؟

سلام :Gol:
یکی از مباحث بسیار جنجالی مابین متکلمین و فلاسفه بحث معاد جسمانی است .
متکلمین قائلند که انسان پس از مرگ به عالم برزخ منتقل می شود و با برپایی قیامت به دنیا باز می گردد نتیجه این سخن ، جسمانی روحانی بودن معاد است
فلاسفه به جسمانی بودن معاد نظر دیگری دارند آنها می گویند انسان در معاد بدن دارد اما بدن او مادی نیست و بازگشت به عالم جسمانی هم ندارد . انسان با مرگش معادش آغاز می شود و مراتب وجودی را از برزخ تا مافوق مقام تجرد خواهد پیمود که هیچیک مادی نیست پس بازگشتی به عالم جسمانی وجود ندارد .
ایرادی که بر نظریه متکلمین وارد است این است که این بیان مستلزم تناسخی است که به اتفاق علمای اسلام مردود است .
تناسخ چیست ؟
بعضی از ایینها بخصوص آیینهای هندویی معتقدند روح انسان پس از مرگ در قالب موجودی دیگر به این دنیا باز می گردد و نحوه بازگشت آنرا اعمال دوره قبلی تعیین می کند و این رفت و آمد تا ابد ادامه می یابد
خوب ربط معاد جسمانی و تناسخ چیست ؟
اگر به بعضی آیات و روایات مربوط به حشر توجه کنیم ربط این دو مشخص می شود .
در آیات بطور اجمال و در روایات بطور تفصیل بیان شده است که نحوه حشر انسانها در معاد به حسب ملکات نفسانی آنهاخواهد بود فلذا بعضی انسانها بصورت حیوان محشور می شوند
خوب باید تا اینجا به شباهتها و بعضی نکات ظریف پی برده باشید .
نکته ظریف : تناسخ یک برداشت غلط از حشر خاص انسانها در معاد است . محشور شدن انسانها به سبب اعمال و ملکات نفسانی وجه مشترک این دو دیدگاه است اما احیانا در یک برداشت غلط از متون اصلی آیینهای معتقد به تناسخ ، این تصور عامیانه صورت بوجود آمده است که این نحو معاد و بازگشت به این دنیاست آنهم بصورت مکرر .
و اما اشکال اساسی که خود باید بدان پی برده باشید :
فرق تناسخ و معاد جسمانی در چیست ؟
ظاهرا تفاوت این دو در همان مقداری است که ما گفتیم برداشت غلط بوده است وگرنه در مابقی موارد شباهت غریبی وجود دارد .
دقت کنید :
معاد جسمانی : انسان به دنیا باز می گردد
تناسخ : انسان به این دنیا باز می گردد
معاد جسمانی : بعضی انسانها در صورت حیوانات محشور می شوند
تناسخ : بعضی انسانها به شکل حیوانات به دنیا باز می گردند
معاد جسمانی : معاد با جسم مادی است
تناسخ : بازگشت به همین دنیای مادی است
آیا تمام اشکالاتی که به تناسخ وارد می کنیم بر معاد جسمانی متکلمین وارد نیست ؟

موفق باشید