تقرب

چگونگی کمال انسان

سلام
از آنجایی ک ما میدانیم خداوند کمال مطلق است ، و ما هم خلیفه آن کمال مطلق اما بالفعل..
خلیفه باید مظهر همه اسما و صفات خداوند شود،و به کمال برسد بالعرض
خب طبق نظر ایت الله مصباح و شهید مطهری و...که تقرب به خدا را اینگونه معنا کردند که:ما با هر خوبی که با در نظر داشتن صفات خدا انجام میدهیم(مثلا خدا رحیم است،ما هم به مردم رحمت کنیم)به خدا نزدیک میشویم
و از آنجایی که ما نمیتوانیم همه صفات را یکباره یا درهم و برهم انجام بدیم
باید یک مبدایی باشه که از آنجا شروع کنیم
خب حالا از کجا یا کدوم صفت شروع کنیم؟؟

اخلاص عمل

انجمن: 

سلام و تبریک عید فرخنده نیمه شعبان.

سوالی ذهن مرا بسیار مشغول کرده است.

عمل و عبادت ما باید برای خدا باشد؟؟؟
یا برای تقرب به خدا؟؟؟
یا برای رضایت خدا؟؟؟
یا در راه خدا؟؟؟
برای قبول خدا؟؟؟

[SPOILER]جلو جلو بگم بخاطر تعدد سوال مرتبط با این بحث و قوانین انجمن ممکن است چند تاپیک دیگر هم مرتبط به همین تاپیک خلق شود.[/SPOILER]

طبیعتا یکی از موارد فوق و مواردی که نام برده نشده
صد حساب میشود
و چون صد اید نود هم پیش ماست.
میخواهم بدانم ان صد کدام است که همه پیشش نود هستند و رسیدن به ان رسیدن به باقی را هم دارد!!!