تقدس،تدين،آيت الله مجتبي تهراني،حزب اللهي

تفاوت تقدس و تدين چيست؟

سلام به همه دوستان

همان طور كه احتمالا شنيديد آيت الله حاج آقا مجتبي تهراني توصيه نموده اند حزب اللهي ها(نه فقط حزب اللهي ها بلكه همه مسلمانان) متدين باشند نه مقدس چه عواملي اين دو را از هم متفاوت ميكنه؟نشانه هاي آدم مقدس چيه؟نشانه هاي انسان متدين؟ چه كنيم كه متدين باشيم نه مقدس؟:Gol:http://rajanews.com/detail.asp?id=150375