تفسیر معتبر

اختلاف در منابع تفسیری

سلام، من در حال تهیه تفسیر قرآن از منابع فارسی (حدود 180 کتاب) هستم  سوال: بعضی از مطالب مندرج در منابع متفاوت هستند و با بررسی کلیه منابع به این نتیجه می رسم که اصل مطلب صحت ندارد مثل جادو کردن پیامبر در ذکر سوره ناس در تفسیر طبری و تعدادی تفسیر دیگر و حالا سوالم این است که آیا میتوانم آن را ذکر نکنم و آیا به جامعیت تفسیری که من نویسم لطمه نمی زند چون می خواهم کسی با خواندن تفسیر من بی نیاز از سایر تفاسیر باشد.