تفسیر قرآن

آیت الله طالقانی و مساله حجاب زن.

چند تاپیک در تفسیر آیه حجاب زده شده است. اما متاسفانه بسته شده است.
از سویی این نگرشی متفاوت به تفسیر آیه حجاب از دید یک کارشناس و تفسیرگر قرآن مجید است.
این تفسیر نه مانند تفسیر های قدیمی است که متعلق به زمان گذشته باشد. و نه تفسیر از نگاه اهل سنت به قرآن است.

تفسیر قرآن به قلم آیت الله طالقانی!

آیت الله طالقانی را همه ایرانیان بخوبی می شناسند. ایشان مفسر قرآن مجید و یکی از انقلابیون ایران بوده است.
ایشان در اوایل انقلاب و در اولین نماز جمعه تهران یک سخنرانی عجیب بیان کردند. سخنرانی که در آن بر عدم اجباری بودن حجاب برای زن مسلمان تاکید کردند

و اینک این سوال همیشه به ذهن من مانده است.
در حالی که مفسر قرآن مجید از آیات قرآن تفسیر می کند که حجاب برای زن اجباری نیست. چگونه برخی مدعی اند که در اسلام حجاب اجبار شده است؟