تفاوت مقام معصومین

برتری مقام و منزلت امام دوازدهم (ع) بر سایر ائمه (ع)

انجمن: 

سلام
میخواستم بدانم آیا همه امامان در یه مرتبه هستند؟
اینکه همه معصوم و چراغ راهنمای ما هستند را قبول دارم وولی در برتر بودن و علم و سایر ویژگی ها آیا همه معصومین در یه رده هستند؟
و سوال اصلی اینکه با توجه به اینکه امام دوازدهم اخرین حجت خداست و در اخرالزمان زمین را پر از عدل و داد می کند و حکومت جهانی خواهد داشت و برخلاف زمان 1400 سال پیش که زندگی مردم و سوالتشان خیلی ساده بوده .در آن زمان امام داوزدهم باید یه جامعه بسیار پیچیده و بزرگ را هدایت کنند و هزاران سوال بسیار پیچیده دینی و علمی مردم را پاسخ دهند.
آیا با این اوصاف نمی توان گفت که مقام ایشان لابد برتر از امامان پیش از خود بوده؟
با تشکر