تغییر اخلاق همسر

آیا زندگی ما سحر و جادو شده؟

سلام ، من ۸ماهه ازدواج کردم ،همسرم خیلی ادم خوبیه و خیلی دوسم داره وبرای رسیدن به من خیلی سختی کشید ما خیلی دوست داریم همو و شکی توش نیس،متاسفانه ی مدتی میشه که احساس میکنم رابطمون سنگین تر شده یعنی ما بحث و دعوا نمیکنیم ولی مثلا ی موضوع خیلی ساده رو ب همسرم میگم بعد میبینم یدفع اخلاقش تغییرمیکنه و کلا بامن سرد برخورد میکنه وممکنه مثلا فردا بیدارشه کلا یادش بره روز قبل رفتارش چطوربود و دوباره همه چی خوب شه یعنی انگار تعادل نداره ،مثلا خیلی ساده ش اینکه ما میریم خونه مادرش اینا مثلا ی روز یا دو روز موندیم من خسته میشم بهش میگم مثلا امروز بریم خونه ممکنه قبولم کنه حرفمو ولی بعدش کلا رفتارش بامن سرد میشه یعنی میدونید موضوع مهم نیس چی باشه اصلا شاید ربطی ب خونواده شم نداشته باشه هرچیز کوچیکه دگ ای ،مثلا بهش میگم لباساتو انقد اینجا نریز و جمعشون کن یهو میبینم دوباره رفتارش سرد شده تاجایی ک مثلا شب میره میخابه بامن کلا حرف نمیزنه،ب خاطرهمین احساس میکنم ی سنگینی رو زندگیمه و احساس میکنم سحری جادویی پشت این موضوعه چون اولا ما واقعامشکلی نداریم دوما هستن کسایی دوروبرمون ک تواین کارباشن و قصدشم داشته باشن،واقعا ازاین عدم تعادل تو زندگیم و ازاین ی لحظه خوب ی لحظه سرد شدن و دوباره خوب شدن شوهرم خسته شدم و ازهرراهی فکرش کنید من رفتم و هرطور بگید رفتار کردم ولی درست نشد