تعلق روح به بدن

روح و بیهوشی

سوالی داشتم که در زمان بیهوشی در اتاق عمل چه اتفاقی میفته که روح از بدن خارج میشود و در ان زمان روح کجا می رود و چه زمانی به بدن بر میگردد

تعلق روح به کدام عضو بدن بیشتر است؟

انجمن: 

سلام

نمیدونم این سوال درستی هست یا نه,ولی میخواستم بدونم آیا تعلق روح به همه اعضا و قسمتهای بدن در یه حد هست یا تفاوت دارند؟
انگار تعلق و وابستگی شدید روح به بعضی از عضوها,بیشتر مشخص هست,آیا چنین چیزی درسته؟

با تشکر

آیا انسان یک روح و یک بدن دارد یا بیشتر؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.

انسان یک روح دارد و یک بدن.و این بدن میتواند جسمهای مختلفی را بپذیرد.

روح و بدن پیوسته باهم هستند تا هنگام مرگ.

پس انسان بیش از یک روح و بدن ندارد و اگر روح و بدنی در یک نقطه باشند نمیتوانند در نقطه ای دیگر باشند.

شبهه

اگر فرضیات فوق درست و صحیح باشند زمانی که من نوعی میخوابم در خواب بدن خویش را در نقطه ای میبینم و در آن نقطه بدن برادر و دوستان خود را در خواب میبینم چرا برادر و دوستان من در همان لحظه بدن خود را و بدن من را در نقطه ای دیگر میبینند؟چگونه یک روح وبدن در عین حال میتوانند در چند نقطه حضور داشته باشند؟

اگر فرضیات فوق درست نباشند.آنوقت ماقائل به چندین روح و بدن برای یک شخص هستیم.که به نوعی تناسخ ارواح را تایید میکند.
و اگر تناسخ ارواح را بپذیریم آنوقت شبهاتی دیگر به وجود می آید.