تصاویر روزهای انقلاب

دوربین انقلابی ✰• انقلاب اسلامــی به روایت تصویر ✰•

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه تصاویر از روزهای انقلاب