ترک مستحبات

گاهی حوصله انجام مستحبات را ندارم

سلام وقتتون بخیر ازتون مشاورہ میخاستم، ممنون میشم کمکم کنید نمیدونم چرا یہ مدت قران میخونم بعد زودی ازش کنار میکشم بعضی وقتا ھست روزی یک بار، دوبار قران میخونم یہ چن روز این کار ک کردم بعد طوری میشہ ممکنہ تا یہ ھفتہ قران نخونم حالا میخام ببینم چرا ب قران نزدیک کہ میشم دوبارہ ازش فاصلہ میگیرم؟؟؟؟ نہ ب اینکہ بعضی وقتا  تو روز یہ دفہ دو دفہ قران میخونم نہ ب وقتی کہ ممکنہ تا یہ ھفتہ قران نخونم؟؟؟؟؟

واژه ترک اولی ( حقیقت یا غیر از حقیقت )


سوال:

آیا واژه ترک اولی که به پیغمبران نسبت میدهند درست است!؟

یا صرفا زمانی که علمای گذشته نمی توانستند به بعضی از شبهات پاسخ دهند از این واژه استفاده کردند!؟

پاسخ من:

هیچ یک از پیغمبران کاری انجام ندادند که به عنوان ترک اولی حساب شود.
بلکه عملشان درست ترین عمل بود.و اگر آن عمل را که دیگران به عنوان ترک اولی می نامند انجام نمیشد آنوقت مرتکب گناه میشدند.

زیرا عمل پیغمبران از دو حالت خارج نیست:

یا حلال است یا حرامترک مستحبات

با سلام

آیا ترک مستحبات یا تاخیر در انجام مستحبات موجب نزول بلا از طرف خداوند می شود ؟

با تشکر

کارشناس بحث : اویس