ترکان عثمانی

شیعیان یمن

انجمن: 

سلام و خدا قوت
شیعیان کشور یمن ایا همگی از سادات هستند و اینکه ایا انها در این کشور حکومت میکردند چند دوره؟

ترکان عثمانی

سلام
ترکان عثمانی چه زمانی به وجود امدن قدمت تاریخی انها به چه دوره ای برمیگرده ایا انها دارای تمدن بودند چرا انها را عثمانی میگند
از پاسخگویی شما ممنونم