تحیر

در مواقعی که نمی دانیم باید چه کار کنیم، دین چه دستورالعملی دارد؟

انجمن: 

سلام

گاهی اوقات در موقعیت هایی قرار داریم که نمیدانیم باید چه کار بکنیم و نمیدانیم کار درست چیست و حکم درست چیست

و فرصتی هم نیست که پرسش کنیم یا استفتا بگیریم

دین اسلام در این جور مواقع چه توصیه ای کرده است؟

آیا باید اقدام کنیم و هرچه وجدانمان و عقلمان میگه به همون عمل کنیم، و در همان حد عقل خودمان اقدام انجام بدیم (تا مبادا سهل انگاری کرده باشیم)

یا باید دست نگه داریم و کاری نکنیم و از آن موقعیت گذر کنیم؟ (تا مبادا اقدام ناقص و اشتباهی انجام بدیم که اوضاع را بدتر کند)