تحصیل حوزوی

تحصیل در حوزه با وجود سن زیاد

واقعیتش میخواستم اگه خدا بخواد در زمینه کسب علوم حوزوی فعالیتی انجام بدم اما خوب سن من 31سالمه.
وتازه میخام اقدام کنم
البته بگم دوتا دیپلم دارم و یکی ریاضی وانسانی واینکه پیش دانشگاهی انسانی رو هم گرفته ام
ومحل سکونت ما هم در زنجان میباشد