تحریم سایت نرم افزار خارجی

تحریم سایت های نرم افزار خارجی

با سلام بنده مقلد آیت الله مکارم شیراری هستم. سوال: برخی سایت های خارجی IP های ایران را تحریم کرده اند تا امکان ورود به سایت و استفاده از نرم افزارشان برای ما میسر نباشد. از جمله شرکت ادوبی  و گرافیک اندیویا. برخی از این شرکت ها با ایران قرار داد دارند تا نرم افزار را وارد کنند اما بعضی شرکت ها قراردادی با ایران ندارند. حکم استفاده از این نرم افزار ها چیست؟