تجرد

آیا انسان یک روح و یک بدن دارد یا بیشتر؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام.

انسان یک روح دارد و یک بدن.و این بدن میتواند جسمهای مختلفی را بپذیرد.

روح و بدن پیوسته باهم هستند تا هنگام مرگ.

پس انسان بیش از یک روح و بدن ندارد و اگر روح و بدنی در یک نقطه باشند نمیتوانند در نقطه ای دیگر باشند.

شبهه

اگر فرضیات فوق درست و صحیح باشند زمانی که من نوعی میخوابم در خواب بدن خویش را در نقطه ای میبینم و در آن نقطه بدن برادر و دوستان خود را در خواب میبینم چرا برادر و دوستان من در همان لحظه بدن خود را و بدن من را در نقطه ای دیگر میبینند؟چگونه یک روح وبدن در عین حال میتوانند در چند نقطه حضور داشته باشند؟

اگر فرضیات فوق درست نباشند.آنوقت ماقائل به چندین روح و بدن برای یک شخص هستیم.که به نوعی تناسخ ارواح را تایید میکند.
و اگر تناسخ ارواح را بپذیریم آنوقت شبهاتی دیگر به وجود می آید.

کیفیت تجرد بهشت قیامتی و نحوهٔ ظهور قیامت

انجمن: 

شبهه اول: اگر عوالم هستی طبق قرآن شامل دنیا و برزخ و قیامت یا طبق برهان و شهود شامل طبیعت و ماده، عالم مثال و عالم عقل و نفس هست و در عالم مثال تجرد از ماده هست ولی صور اشیاء هستن اما در عالم قیامت و نفس هم تجرد از جرم ماده طبیعی هست اشتراک قیامت و برزخ هم تجرد از صور اشیاء اختلاف قیامت و برزخ حال با این توضیح آیات جنات تجری من تحتها الانهار و لذات اینچنینی مثل حور عین و عسل و ... در بهشت چطور قابله توجیه هست با توجه به اینکه بهشت قیامت تجرد از ماده و صورت دارد و این آیات حداکثر تجرد ماده را میرساند نه تجرد صورت را و ترسیم نعمات بهشت خالدین فیهای قیامت شبیه بهشت برزخی است چون قیامت نه ماده هست نه صورت آیا باید ظواهر آیات اینچنینی را به دلیل اختلاف با مبانی عقلی تأویل کرد و گفت منظور حقایق غیر قابل توصیف هست از اسماء و صفات حق و حور و قلمان و درخت و عسل همه و همه تمثیل هستند؟

شبهه دوم: بحث اصلی معراج پیامبر است که در جهنم قیامت حاضر شد و جهنمی ها را هر یک با احوالاتی که در کتب نقل معراج ذکر شده مشاهده کرد. حالا شبهه این است اگر طبق آیات قرآن قیامت با زوال عالم طبیعت مثل پودر شدن کوهها یا درهم پیچیدن ستارگان یا ... قیام می کند چطور در معراج پیامبر کافری را که مسلما باید در جهنم برزخ می بود در جهنم قیامت دید نتیجه کلی اینکه قیام قیامت امر عمومی است برای کل انسانهای واقع در دنیا و برزخ یا امری است شخصی؟

مجازات زنا کار در برابر مجازات عزب

سلام .
در مورد مزمت تجرد و محکومیت زنا روایات و احادیث زیادی هست .
اما میخوام بدونم کسی که زنا کار باشه ولی بعد از ازدواج توبه کنه وزن اعمال خوب و بدش در برابر کسی که زنا نکرده ولی به خاطر روحیاتش ازدواج هم نکرده چگونه هست؟
از حضرت رسول حدیثی داریم که میگه بدترین شما مردانی هستن که مجرد بمیرن
از طرفی زناکارها هم مطمئناً مستحق عذاب هستن
کدوم دسته ستمکار تر هست؟

کارشناس بحث : استاد